Rozmiar tekstu:
Kontrast:
Znacznik

Konferencja Wielkopolska – kierunek wodór

Czas

Wtorek, 29 września 2020
09:00 – 13:20
STREAMING ONLINE
KONFERENCJA BEZPŁATNA
REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA
Oglądaj bez rejestracji na Youtube Facebook i LinkedIn
https://bit.ly/konferencja_YouTube

 

Oglądaj tutaj

Miejsce

online

Zapraszamy na bezpłatną konferencję  pn.: “Wielkopolska – kierunek wodór”

Termin: 29 września w godz. 9.00– 13.20.

Formuła: ONLINE

Organizator: Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Podczas konferencji firmy dowiedzą się, jakie mają szanse na rozwój biznesu w łańcuchu dostaw i wartości gospodarki wodorowej.

Podczas kryzysu firmy tak samo napotykają na trudności, jak i znajdują nowe obszary swej działalności. Startupy, jak i działające już firmy, znajdując swoją niszę, zwiększają szanse na sukces biznesowy. Czy warto ryzykować? Odpowiedzieć sobie musi każdy właściciel firmy. Wodór daje możliwość tworzenia nowych produktów i usług opartych na tym ultranowoczesnym nośniku energii, w sektorze, który dopiero zaczyna się rozwijać, gdzie jest jeszcze mała konkurencja, a więc szanse na odniesienie sukcesu są niewspółmiernie większe w porównaniu z rozwiniętymi i dojrzałymi rynkami.

Podczas konferencji JST zapoznają się z  najistotniejszymi zagadnieniami dotyczącymi gospodarki wodorowej, ramami strategiczno-legislacyjnymi, finansowaniem, w tym ich ważną rolą w generowaniu popytu na rozwiązania niskoemisyjne.

Naszą konferencję kierujemy również do nauki, która wspiera biznes w procesie zmiany w kierunku nowych technologii, modeli biznesowych oraz przygotowania specjalistycznych kadr.

Zapraszamy również entuzjastów tematyki wodorowej, która staje się częścią publicznej debaty dotyczącej transformacji gospodarek w kierunku niskoemisyjnym.

Konferencja to możliwość uczestniczenia w ciekawych prelekcjach, jak i wciągającej dyskusji na temat dynamicznie rozwijającej się gospodarki wodorowej, w tym szans dla wielkopolskich firm.

W konferencji uczestniczyć będą  eksperci krajowi i zagraniczni ds. energii i technologii wodorowych, transportu niskoemisyjnego, zmiany modeli biznesowych, legislacji, finansowania oraz przedstawiciele: startupów, MŚP, JST i nauki.

Znacznik

Nasi eksperci

SebastianDrobczyński

Sebastian Drobczyński

ekspert ds. wizerunku i komunikacji kryzysowej

Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w obszarze kreowania wizerunku osób i firm.

JacekBogusławski

Jacek Bogusławski

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Tomasz_Bogucki

Tomasz Bogucki

HydrogenFirst

Właściciel startup’u HydrogenFirst

Piotr_Niemiałkowski1

Piotr Niemiałkowski

eN-TANK Niemiałkowski sp. j.

Właściciel firmy eN-TANK Niemiałkowski sp. j.

Robert_Edward_Przekop

dr hab. Robert E. Przekop, prof. UAM

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

Przewodniczący Panelu Nauki, Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

PiotrNędzewicz

Piotr Nędzewicz

Kierownik Działu Komercjalizacji Badań, Koordynator DIH

Kierownik Działu Komercjalizacji Badań, Koordynator DIH

Jan_Michalski

Dr Jan Michalski

Ekspert ds. systemów energetycznych i gospodarki wodorowej

Ludwig-Bölkow-Systemtechnik

Justyna_Cięgotura-2

Justyna Cięgotura

Ekspert ds. innowacji

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

dr_Grzegorz_Tchorek

Dr Grzegorz Tchorek

Ekspert w zakresie transportu niskoemisyjnego i technologii wodorowych

Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski

Grzegorz_Marciniak

Grzegorz Marciniak

Członek Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, Członek Komitetu Monitorującego WRPO+

Członek Prezydium Rady WR30 przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego.

Paweł_Piotrowicz2

Paweł Piotrowicz

Ekspert ds. rynku energii i technologii wodorowych

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Znacznik

Agenda

Wtorek, 29 września 2020

9:00-9:20
Otwarcie i przywitanie

Pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej

Wielkopolska daje przestrzeń do współpracy i rozwoju w kierunku wodorowym

09:20-10:00
Sesja prezentacji

SESJA PREZENTACJI

09:20-09:40
Sesja prezentacji

dr Grzegorz Tchorek – Czy już można zarobić na wodorze?

09:40-10:00
Sesja prezentacji

dr Jan Michalski – Pęd Europy ku wodorowi.

10:00-10:10
Przerwa

PRZERWA

10:10-11:00
Sesja prezentacji

SESJA PREZENTACJI

10:10-10:30
Sesja prezentacji

Paweł Piotrowicz – Jak produktywnie wykorzystać czas, gdy nie ma jeszcze lokalnego popytu oraz ustawodawstwa?

10:30-10:50
Sesja prezentacji

Justyna Cięgotura – Nie będziesz sam w procesie zmiany swojego biznesu.

10:50-11:00
Sesja prezentacji

Sebastian Drobczyński – Dlaczego warto oprzeć wizerunek firmy na wodorze?

11:00-11:10
Przerwa

PRZERWA

11:10-13:20
Sesja dyskusyjna

SESJA DYSKUSYJNA

11:10-12:10
Sesja dyskusyjna

Jak zmienia się świat? Szanse rozwojowe dla firm.

+ Tomasz Bogucki, HydrogenFirst,
+ dr Jan Michalski, Ludwig Bolkow Systemtechnik,
+ Paweł Piotrowicz, TÜV – SÜD Polska Sp. z o.o,
+ dr hab. Robert E. Przekop, prof. UAM, Centrum Zaawansowanych Technologii UAM,
+ dr Grzegorz Tchorek, Wydział Zarządzania UW.

Odpowiedzi na pytania

12:10-12:20
Przerwa

PRZERWA

12:20-13:20
Sesja dyskusyjna

Wielkopolska – czas na zmiany, czas na biznes.

+ Piotr Nędzewicz, Poznański Park Naukowo-Technologiczny,
+ Grzegorz Marciniak, Członek Wielkopolskiej Platformy Wodorowej,
+ dr Jan Michalski, Ludwig Bolkow Systemtechnik,
+ Piotr Niemiałkowski, eN-TANK Niemiałkowski sp. j.,
+ Paweł Piotrowicz, TÜV – SÜD Polska Sp. z o.o.

Odpowiedzi na pytania

Podczas Konferencji uczestnik dowie się / pozna:

.

+ Jak wygląda rynek wodorowy?

+ Jak będzie rozwijał się popyt na wodór, produkty i usługi z nim związane? — rozwój rynku i trendy

+ Jak wygląda łańcuch dostaw i wartości gospodarki wodorowej?

+ Czy rynek wodorowy to wciąż rosnąca liczba zastosowań produktów i usług?

+ Czy rezygnacja z paliw kopalnych na rzecz OZE i technologii wodorowych, zero i niskoemisyjności to już stały trend?

+ Czy mamy strategię wodorową?

+ Jak wygląda system zachęt, programów wsparcia?

+ Dlaczego Europa stawia na wodór i jakie korzyści z tego będą miały firmy?

+ Jak strategia UE Europejskiego Zielonego Ładu przyśpiesza rozwój rynku wodorowego?

+ Czy zmiany na rynku energetycznym będą stale przyśpieszały i co zrobić aby nie zostać w tyle?

+ Czy biznes czuje, że na wodorze można zarobić?

+ Jakie cechy powinna posiadać firma, aby myśleć o wejściu w biznes związany z wodorem?

+ Jakie polskie firmy działają już w obszarze wodorowym?

+ Jak ocenić aktualne zasoby firmy pod względem przydatności w gospodarce wodorowej?

+ Czy wodór jest niszą dla wielkopolskich MŚP?

+ Czy na początku wystarczy trochę wiedzy, odwaga biznesowa i chęć podjęcia ryzyka?

+ Jakie powinny być pierwsze kroki firmy zainteresowanej  rynkiem wodorowym?

+ Kto buduje pierwszy lokalny popyt na produkty i usługi?

+ Jak JST zobligowane do obniżenia emisji CO2 mogą wspierać rozwój firm w kierunku prowodorowym?

+ Czy wykorzystanie technologii wodorowej przez JST sprowadza się tylko do transportu zeroemisyjnego?

+ Czy w Wielkopolsce firmy, JST, nauka mogą znaleźć płaszczyznę do współpracy w tematyce wodorowej?

+ Jak samorząd wspiera zmianę – doradztwo, analizy, udział w targach, wizyty studyjne?

+ Jak można przystosować istniejące biogazownie do produkcji zielonego wodoru?

+ Czy już teraz trzeba myśleć o zmianie wizerunku firmy w oparciu o wodór?

+ Czy warto inwestować w zmianę wizerunku?

+ Jakie działania firmy powinny podjąć w pracach nad swoim wizerunkiem?

+ W jaki sposób współpraca z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu Gospodarna 2050- H2Wielkopolska wpłynie na wzmocnienie wizerunku firmy?

Czas

Wtorek, 29 września 2020
09:00 – 13:20
STREAMING ONLINE
KONFERENCJA BEZPŁATNA
REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA
Oglądaj bez rejestracji na Youtube Facebook i LinkedIn
https://bit.ly/konferencja_YouTube

 

Oglądaj tutaj

Miejsce

online

ZAREJESTRUJ SIĘ NA WYDARZENIEKonferencja organizowana w ramach projektu „Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.